Litt om konseptet


I mange år har vi fungert som en ekstra medarbeider med spesialkompetanse på driftsrelaterte saker for våre kunder. Dette kan være innen internkontroll, teknisk drift, oppfølging, service, vedlikehold, reparasjoner og sikkerhetsrutiner. Kunden har kun ett telefonnummer å forholde seg til. Det er det hele. Slik får du som kunde gode rutiner samtidig som du frigjør deler av din egen tid til å gjøre det du egentlig skal bruke tiden din på.

Hva gjør vi?
Uansett hva det gjelder av teknisk art: Når noe skjer, er det kun ett nummer du behøver å ringe. Deretter overtar vi ansvaret for alt som skal gjøres. Vi koordinerer øyeblikkelig hjelp, vi skaffer support og oppfølging. Til saker som ikke har karakter “øyeblikkelig hjelp”, kan du bruke web-portalen i stedet for telefonen.

Enklere, tryggere, billigere
Lang erfaring, gode systemer og bred og dyp kunnskap på dette området er vårt største pre. Vi har gjennom årene opparbeidet oss et nettverk av samarbeidspartnere som står for kvalitet og pålitelighet, og det gjør at vi kan tilby kundene våre et totaltilbud som står seg i alle ledd, enten det dreier seg om å bygge og drifte sikkerhetssystemer, eller å skifte lekke rør. Arbeidsområdet vårt inkluderer alt som dreier seg om å holde bygget i teknisk drift til enhver tid.

Tilgang til databasen/web-portalen
IDV-databasen er hjernen i konseptet vårt. Herfra styres og tilrettelegges alt, og her finnes alle oversikter og statistikker. Opp mot denne kan alt teknisk person­ell, alle håndtverkere, alt internt personell og alle leverandører knyttes til hverandre.
Webportalen er også en sikker kommunikasjonsvei mellom oss og dere. Her kan dere legge inn ønsker om jobber som skal gjøres, melde inn avvik, melde om konflikter, om pålegg fra gårdeier, pålegg fra myndighetene, eller informere om gener­elle avvik. Ved hastesaker bør dere bruke hjelpetelefonen.

Lokale fagfolk
Vi har meget god erfaring med å bruke lokal ekspertise. Ikke bare er det effektivt i forhold til tid, men nærhet til kunden gir også gode relasjoner og god kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessen. I dag har vi et landsdekkende nettverk innen tekniske anlegg som er tilgjengelig for kundene våre 24 timer i døgnet.

Internkontroll av tekniske anlegg
Vi ajourfører alle jobber og avvik, og kan dermed bistå dere ved tilsyn fra våre myndighetene. Det er helt avgjørende at alle avvik/jobber registreres hos Elkotek IDV AS, slik at dokumentasjonen er riktig.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om hva vi kan tilby til din bedrift!